Vector thiết kế bán hàng giảm giá 3


Bạn muốn sale 1 món hàng, bạn muốn giảm giá 50%, 30% để bán cho nhanh, bạn muốn thiết kế 1 poster bắt mắt, thu hút sự quan tâm của khách hàng, hãy nhanh tay download bộ vector (part 3)

Vectorthietkeposterbanhanggiamgia1e335c.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia283482.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia3fdc9b.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia4fa585.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia58d0ec.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia6a4c2c.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia701e76.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia86a387.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia9.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]