Vector thiết kế bán hàng giảm giá 2


Bạn muốn sale 1 món hàng, bạn muốn giảm giá 50%, 30% để bán cho nhanh, bạn muốn thiết kế 1 poster bắt mắt, thu hút sự quan tâm của khách hàng, hãy nhanh tay download bộ vector (part 2)

Vectorthietkeposterbanhanggiamgia19ebf8.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia2f54ef.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia3fe3ed.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia494e29.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia58d4f9.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia65cf06.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia7bf283.jpg
Vectorthietkeposterbanhanggiamgia8.jpg

(Download 33 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]