_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector thiết kế background đầy màu sắc 2

Vector thiết kế background đầy màu sắc 2


Tổng hợp thiết kế background với những gam màu sắc khác nhau, tạo nên 1 bức tranh tổng thể sống động, hài hòa, mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem. (part 2)

Vectorthietkebackgrounddaymausac1a3c34.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac2c90b3.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac31536f.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac4d429a.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac5358ba.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac6a1a20.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac7ba243.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac81f070.jpg

(Download 16 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com