_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/mockup-iphone-x-trang-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector thiết kế background đầy màu sắc 1

Vector thiết kế background đầy màu sắc 1


Tổng hợp thiết kế background với những gam màu sắc khác nhau, tạo nên 1 bức tranh tổng thể sống động, hài hòa, mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem. (part 1)

Vectorthietkebackgrounddaymausac1.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac2.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac3.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac4.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac5.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac6.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac7.jpg
Vectorthietkebackgrounddaymausac8.jpg

(Download 17 MB) – Vip link 1Vip link 2Fshare – 4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com