Vector thiệp giáng sinh năm mới 1


Bạn muốn ghi lại những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho bạn bè, người thân, người yêu của mình nhân dịp giáng sinh an lành hay một năm mới hạnh phúc, thì đây chính là bộ thiết kế mà bạn cần. (part 1)

Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi1.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi2.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi3.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi4.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi5.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi6.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi7.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi8.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi9.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi10.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi11.jpg
Vectornhungdongghichugiangsinhnammoi12.jpg

(Download 18 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]