Vector âm thanh loa thùng 2


Âm thanh của bài hát được hay hơn, to hơn đều nhờ những chiếc loa thùng giúp chúng trở nên trong trẻo và khuếch đại lên. Hãy xem bộ vector những chiếc loa thùng dưới đây nhé. (part 2)

Vectoramthanhloathung17bbb8.jpg Vectoramthanhloathung252e30.jpg Vectoramthanhloathung3cdb95.jpg Vectoramthanhloathung42d35f.jpg Vectoramthanhloathung5fada8.jpg Vectoramthanhloathung6d8f00.jpg Vectoramthanhloathung746be7.jpg Vectoramthanhloathung83b45f.jpg Vectoramthanhloathung9136a6.jpg Vectoramthanhloathung10f44b0.jpg

(Download 26 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]