Vector âm thanh loa thùng 1


Âm thanh của bài hát được hay hơn, to hơn đều nhờ những chiếc loa thùng giúp chúng trở nên trong trẻo và khuếch đại lên. Hãy xem bộ vector những chiếc loa thùng dưới đây nhé. (part 1)

Vectoramthanhloathung1.jpg Vectoramthanhloathung2.jpg Vectoramthanhloathung3.jpg Vectoramthanhloathung4.jpg Vectoramthanhloathung5.jpg Vectoramthanhloathung6.jpg Vectoramthanhloathung7.jpg Vectoramthanhloathung8.jpg Vectoramthanhloathung9.jpg Vectoramthanhloathung10.jpg

(Download 24 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]