Vector template thiết kế sáng tạo start up

banner hiep hoi

Startup hay gọi là khởi nghiệp cũng có nghĩa là bạn tạo ra giá trị có lợi cho người cho xã hội hoặc nhóm khởi nghiệp, cho các cổ đông của công ty, cho người lao động, cho cộng đồng và nhà nước. Khởi nghiệp bằng việc thành lập doanh nghiệp sẽ tạo tăng trưởng kinh tế và dưới một góc độ nào đó sẽ tham gia vào việc phát triển kinh tế và xã hội. Download một số thiết kế về startup tại Vector6.com

Fotolia_97716756CustomCustom.jpg
Fotolia_125753483CustomCustom.jpg
Fotolia_127585483CustomCustom.jpg
Fotolia_127671516CustomCustom.jpg

(Download 14 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]