Vector sách tập tô màu động vật, hoa lá dành cho bé


Các mẫu đen trắng dùng để thiết kế sách tô màu khá thú vị dành cho các bé. Để sử dụng được bộ thiết kế này mọi người truy cập và download miễn phí tại Vector6.com 

ColoringbookaboutmonkeyboyCustom.jpg
ColoringbookaboutmonkeygirlCustom.jpg
insectsintheforestglade1Custom.jpg
insectsintheforestglade2Custom.jpg
insectsintheforestglade3Custom.jpg
insectsintheforestglade4Custom.jpg
insectsintheforestglade5Custom.jpg
insectsintheforestglade6Custom.jpg
painttheladybirdCustom.jpg
ReindeerinChristmasColoringbookyCustom.jpg
turkeycarriespiesCustom.jpg

(Download 46 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]