Vector phương tiện giao thông bằng nét chấm nghệ thuật 2

banner hiep hoi

Bạn có bao giờ thấy hình ảnh về những chiếc xe vận chuyển, những chiếc máy bay, được thiết từ những nét chấm đen sương khói phong cách chưa, nếu chưa, hãy xem bộ vector này nhé. (part 2)

Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach1ccaab.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach285899.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach3a1465.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach4f3cce.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach5076e8.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach6c7cc5.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach7441b9.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach875b05.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach930b7a.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach10b508d.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach11a187f.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach12ee629.jpg

(Download 36 MB) – Vip link 1Vip link 2 Fshare 

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]