Vector phương tiện giao thông bằng nét chấm nghệ thuật 1

banner hiep hoi

Bạn có bao giờ thấy hình ảnh về những chiếc xe vận chuyển, những chiếc máy bay, được thiết từ những nét chấm đen sương khói phong cách chưa, nếu chưa, hãy xem bộ vector này nhé. (part 1)

Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach1.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach2.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach3.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach4.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach5.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach6.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach7.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach8.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach9.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach10.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach11.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach12.jpg
Vectorhinhanhgiaothongvantaibangnetchamphongcach13.jpg

(Download 37 MB) – Vip link 1Vip link 2 Fshare 

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]