Vector phong cách tư thế của doanh nhân 2


Tổng hợp bộ vector các phong cách, tư thế, biểu cảm của doanh nhân, giúp cho chúng ta thấy được 1 bức tranh tổng quát nhất về phong thái của các sếp chúng ta hàng ngày. (part 2)

Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan141677.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan242eb8.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan340950.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan457ca3.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan500099.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan62ec44.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan75ccbe.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan81a3ac.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan946167.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan101f56f.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan111b9cf.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan1293f9b.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan13afe8b.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan146ff86.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan15425d7.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan16.jpg

(Download 8 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]