Vector phong cách tư thế của doanh nhân 1


Tổng hợp bộ vector các phong cách, tư thế, biểu cảm của doanh nhân, giúp cho chúng ta thấy được 1 bức tranh tổng quát nhất về phong thái của các sếp chúng ta hàng ngày. (part 1)

Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan1.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan2.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan3.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan4.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan5.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan6.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan7.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan8.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan9.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan10.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan11.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan12.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan13.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan14.jpg
Vectorphongcachtuthecuadoanhnhan15.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]