Vector phiếu quà tặng, phiếu giảm giá 2


Bộ vector phiếu quà tặng, phiếu giảm giá được thiết kế đơn giản, nhưng cách phối màu rất lạ và đẹp, nhằm phục vụ cho nhu cầu mua bán hàng giảm giá và tặng phiếu cho khách hàng. (part 2)

Vectorphieuquatangphieugiamgia1f3e21.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia28dfe8.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia3f69df.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia420379.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia5b198d.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia67bc4d.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia7cc962.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia8d4174.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia99b2d6.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia109053a.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia112305a.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia12d486a.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia13a8b02.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia14.jpg

(Download 18 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]