Vector phiếu quà tặng, phiếu giảm giá 1


Bộ vector phiếu quà tặng, phiếu giảm giá được thiết kế đơn giản, nhưng cách phối màu rất lạ và đẹp, nhằm phục vụ cho nhu cầu mua bán hàng giảm giá và tặng phiếu cho khách hàng. (part 1)

Vectorphieuquatangphieugiamgia1.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia2.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia3.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia4.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia5.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia6.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia7.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia8.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia9.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia10.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia11.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia12.jpg
Vectorphieuquatangphieugiamgia13.jpg

(Download 23 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]