Vector ống sơn vẽ và bút chì màu 2


Tổng hợp bộ vector phục vụ cho việc vẻ tranh ảnh, như ống sơn vẽ, bút chì màu, cọ vẽ, màu vẽ, thích hợp cho các designer nào yêu thích làm họa sĩ và thích thiết kế các loại màu sắc. (part 2)

Vectorongsonvevabutchimau1bc78a.jpg
Vectorongsonvevabutchimau26efcb.jpg
Vectorongsonvevabutchimau385679.jpg
Vectorongsonvevabutchimau402800.jpg
Vectorongsonvevabutchimau528607.jpg
Vectorongsonvevabutchimau64d328.jpg
Vectorongsonvevabutchimau718a51.jpg
Vectorongsonvevabutchimau85b81c.jpg

(Download 16 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]