Vector ống sơn vẽ và bút chì màu 1


Tổng hợp bộ vector phục vụ cho việc vẻ tranh ảnh, như ống sơn vẽ, bút chì màu, cọ vẽ, màu vẽ, thích hợp cho các designer nào yêu thích làm họa sĩ và thích thiết kế các loại màu sắc. (part 1)

Vectorongsonvevabutchimau1.jpg
Vectorongsonvevabutchimau2.jpg
Vectorongsonvevabutchimau3.jpg
Vectorongsonvevabutchimau4.jpg
Vectorongsonvevabutchimau5.jpg
Vectorongsonvevabutchimau6.jpg
Vectorongsonvevabutchimau7.jpg
Vectorongsonvevabutchimau8.jpg
Vectorongsonvevabutchimau9.jpg

(Download 26 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]