Vector nút like cách điệu, sáng tạo


Chắc hẳn bây giờ ai cũng có 1 facebook cá nhân, và nút LIKE chính là sức mạnh truyền thông của facebook ấy, ngoài nét vẽ truyền thống, thì vector dưới đây lại cách điệu nút like một cách hết sức sáng tạo, độc đáo và nghệ thuật.

Vectornutlikecachdieusangtao1.jpg
Vectornutlikecachdieusangtao2.jpg
Vectornutlikecachdieusangtao3.jpg
Vectornutlikecachdieusangtao4.jpg
Vectornutlikecachdieusangtao5.jpg
Vectornutlikecachdieusangtao6.jpg
Vectornutlikecachdieusangtao7.jpg
Vectornutlikecachdieusangtao8.jpg
Vectornutlikecachdieusangtao9.jpg
Vectornutlikecachdieusangtao10.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]