Vector những nét văn hóa Nhật Bản 1


Nhắc đến Nhật Bản, chúng ta có thể nhắc đến những chiến binh samurai, những võ sĩ sumo, hay những món ăn từ cá sushi ngon tuyệt, một nền văn hóa đa dạng, đặc sắc. (part 1)

VectornenvanhoaNhatban1.jpg
VectornenvanhoaNhatban2.jpg
VectornenvanhoaNhatban3.jpg
VectornenvanhoaNhatban4.jpg
VectornenvanhoaNhatban5.jpg
VectornenvanhoaNhatban6.jpg
VectornenvanhoaNhatban7.jpg
VectornenvanhoaNhatban8.jpg
VectornenvanhoaNhatban9.jpg
VectornenvanhoaNhatban10.jpg
VectornenvanhoaNhatban11.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]