Vector những loại thực phẩm dinh dưỡng 2


Thịt heo, thịt bò và các loại thịt khác là nguồn cung cấp dinh dưỡng, chất đạm, và protetin rất cần thiết cho con người, và từ những loại thịt ấy, con người đã chế biến thành rất nhiều sản phẩm khác nhau như: xúc xích, bate, thịt đông lạnh,…. (part 2)

Vectorcacsanphamtuthit15d171.jpg
Vectorcacsanphamtuthit2a551e.jpg
Vectorcacsanphamtuthit3ae56a.jpg
Vectorcacsanphamtuthit4300b6.jpg
Vectorcacsanphamtuthit528e7a.jpg
Vectorcacsanphamtuthit6dc7dd.jpg
Vectorcacsanphamtuthit7aa354.jpg
Vectorcacsanphamtuthit8fb6dd.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]