Vector những chiếc mặt nạ phù thủy, pháp sư 2


Nhìn những chiếc mặt nạ dưới đây, bạn có sợ không ? Chúng được các phù thủy, hay các pháp sư của các bộ lạc đeo khi có lễ hội hay nghi thức thần thánh nào đó, chúng ta hãy cùng xem nhé. (part 2)

Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu127468.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu201ce4.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu3fa087.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu485105.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu57cfd5.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu65d7ed.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu7d6252.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu8d6b3c.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu94db7e.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu10ce38d.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu11b4a00.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu12adeae.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu13.jpg

(Download 3 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]