Vector những chiếc mặt nạ phù thủy, pháp sư 1


Nhìn những chiếc mặt nạ dưới đây, bạn có sợ không ? Chúng được các phù thủy, hay các pháp sư của các bộ lạc đeo khi có lễ hội hay nghi thức thần thánh nào đó, chúng ta hãy cùng xem nhé. (part 1)

Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu1.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu2.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu3.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu4.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu5.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu6.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu7.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu8.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu9.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu10.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu11.jpg
Vectornhungchiecmatnaphuthuyphapsu12.jpg

(Download 1 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]