Vector nhật ký các ngày lễ trong năm 1


Giới thiệu mọi người một số loại nhật ký hoạt hình nhân vật note các ngày lễ trong năm. Download miễn phí tại Vector6.com (part 1)

07_02_VACustom.jpg
08_EVENTCustom.jpg
09_02_GRCustom.jpg
10_02_GRCustom.jpg
11_03_3_Custom.jpg
12_03_NECustom.jpg
13_03_NECustom.jpg
14_03_ADCustom.jpg
15_03_CACustom.jpg
16_03_WHCustom.jpg
17_03_WHCustom.jpg
18_03_WHCustom.jpg
19_EVENTCustom.jpg
20_04_TRCustom.jpg
21_04_TRCustom.jpg
22_EVENTCustom.jpg
23_05_ADCustom.jpg
24_05_ADCustom.jpg
25_05_THCustom.jpg
26_05_THCustom.jpg
01_01_NECustom.jpg
02_01_NECustom.jpg
03_01_TRCustom.jpg
04_01_TRCustom.jpg
05_02_VACustom.jpg
06_02_VACustom.jpg

(Download 14 MB)

 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]