Vector nghệ thuật múa rối Ấn Độ 2


Các điệu múa Ấn Độ luôn tạo nên cảm giác đặc biệt cho người xem, từ trang phục, cách thức biểu diễn của diễn viên múa, đều khiến cho khán giả phấn khich, thích thú, và theo dõi một cách hăng say bởi độ cuốn hút, quyến rũ của nó. (part 2)

Vectorcacdieumuavanhoaando15366b.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando211bae.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando3b45dc.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando4e6534.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando5ce1bb.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando69362f.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando70c663.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando8e90f8.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando97ccee.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando100302d.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando114a6e9.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando12d9f79.jpg

(Download 11 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]