Vector nghệ thuật múa rối Ấn Độ 1


Các điệu múa Ấn Độ luôn tạo nên cảm giác đặc biệt cho người xem, từ trang phục, cách thức biểu diễn của diễn viên múa, đều khiến cho khán giả phấn khich, thích thú, và theo dõi một cách hăng say bởi độ cuốn hút, quyến rũ của nó. (part 1)

Vectorcacdieumuavanhoaando1.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando2.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando3.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando4.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando5.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando6.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando7.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando8.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando9.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando10.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando11.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando12.jpg
Vectorcacdieumuavanhoaando13.jpg

(Download 15 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]