Vector nghệ thuật cây trồng trên đồng cỏ 1


Tổng hợp bộ vector mang đậm phong cách nghệ thuật, với đầy đủ các loại cây trồng khác nhau trên nền cỏ xanh mượt, thích hợp cho các designer ưu thích thiên nhiên, cây cối và sự trong xanh, mát dịu. (part 1)

Vectornghethuatcaytrongtrendongco1.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco2.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco3.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco4.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco5.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco6.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco7.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco8.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco9.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco10.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco11.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco12.jpg
Vectornghethuatcaytrongtrendongco13.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]