Vector một số mẫu thiết kế cờ đảng


Một số mẫu thiết kế đa dạng khác nhau về cờ Đảng gồm các mẫu huy hiệu ngôi sao, búa liềm được thiết kế nổi bật. Download miễn phí tại Vector6.com

23_february_01.jpg
23_february_02.jpg
23_february_03.jpg
23_february_04.jpg
23_february_05.jpg

(Download 6 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]