Vector một số mẫu thiệp tết về giáo dục

banner hiep hoi

Những mẫu thiệp luôn đa dạng về mẫu và thiết kế, những mẫu thiệp truyền thống luôn mang những nét rất đặc biệt cả về màu sắc và cách thể hiện. Vector6 giới thiệu một số mẫu thiệp ngành giáo dục cho mọi người. Download tại tài liệu đồ họa tại Vector6.com

THPTLomonoxopCustom.jpg
DaihocDongNai2013Custom.jpg
THCSDangDung2010-1Custom.jpg
THCSDangDung2010-2Custom.jpg

(Download 80 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]