Vector lưỡi câu và cách thức câu cá 2


Bạn có thật sự biết cách chuẩn bị mồi, lưỡi câu để câu được những con cá thật to, làm bữa ăn thịnh soạn cho mình hay chưa? Nếu chưa, hãy học tập theo bộ vector này ngay nhé. (part 2)

Vectorluoicauvacachthuccauca13a458.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca2095bf.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca346515.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca47d555.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca58ad68.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca608ccc.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca72534b.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca8f3f5e.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca98d4fe.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca1052a0a.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca112a862.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca126eef5.jpg

(Download 3 MB) – Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]