Vector lưỡi câu và cách thức câu cá 1


Bạn có thật sự biết cách chuẩn bị mồi, lưỡi câu để câu được những con cá thật to, làm bữa ăn thịnh soạn cho mình hay chưa? Nếu chưa, hãy học tập theo bộ vector này ngay nhé. (part 1)

Vectorluoicauvacachthuccauca1.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca2.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca3.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca4.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca5.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca6.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca7.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca8.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca9.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca10.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca11.jpg Vectorluoicauvacachthuccauca12.jpg

(Download 7 MB) – Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]