Vector làm việc theo đội nhóm


Một công việc muốn hoàn thành tốt hay kịp tiến độ hay không, thì đòi hỏi sự đóng góp và làm việc tích cực, hăng say của tất cả thành viên trong đội nhóm. Sức mạnh của làm việc theo nhóm là vô cùng lớn, nếu chúng ta biết khai thác điểm mạnh của từng cá nhân và kết hợp chúng lại với nhau.

Vectorlamviectheodoinhom1.jpg
Vectorlamviectheodoinhom2.jpg
Vectorlamviectheodoinhom3.jpg
Vectorlamviectheodoinhom4.jpg

(Download 11 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]