Vector kiến trúc tòa nhà 3D part 2


Những tòa nhà, kiến trúc được thiết kế theo phong cách 3D, tạo nên vẻ hoành tráng và đồ sộ vốn có của nó, để từ đó thấy được, sự công phu cũng như mắt thẩm mỹ của những nhà kiến trúc sư. (part 2)

Vectorkientructoanha3D186c69.jpg
Vectorkientructoanha3D23ae51.jpg
Vectorkientructoanha3D316d02.jpg
Vectorkientructoanha3D4de0c5.jpg
Vectorkientructoanha3D5d9d54.jpg
Vectorkientructoanha3D682ac0.jpg
Vectorkientructoanha3D7cb455.jpg
Vectorkientructoanha3D8e3d64.jpg
Vectorkientructoanha3D9cc60a.jpg
Vectorkientructoanha3D1013fc8.jpg

(Download 6 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]