Vector khúc cây và gốc cây cổ thụ 1


Bạn có thắc mắc những gốc cây cổ thụ sẽ được người ta làm gì khi đã đốn hạ nguyên thân cây của nó, thực ra nó vẫn còn có những công dụng hết sức hữu ích như bộ vector dưới đây nhé. (part 1)

Vectorhinhanhcacgoccaycothu1.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu2.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu3.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu4.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu5.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu6.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu7.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu8.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu9.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu10.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu11.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu12.jpg

(Download 43 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]