Vector kẹp đựng giấy tờ văn phòng 2


Những bìa đựng tài liệu văn phòng với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau, thích hợp cho việc chứa đựng hồ sơ, lưu trữ dữ liệu. (part 2)

Vectorbiadunggiaytovanphong16eb84.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong204974.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong3bdbb2.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong4cf707.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong594be0.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong61c476.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong7d7c0b.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong85eaef.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong942eff.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong1082dd5.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong110b9e6.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong12cd387.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong134609a.jpg

(Download 14 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]