Vector kẹp đựng giấy tờ văn phòng 1


Những bìa đựng tài liệu văn phòng với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau, thích hợp cho việc chứa đựng hồ sơ, lưu trữ dữ liệu. (part 1)

Vectorbiadunggiaytovanphong1.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong2.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong3.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong4.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong5.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong6.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong7.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong8.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong9.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong10.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong11.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong12.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong13.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]