Vector infographic thông tin trong kinh doanh


Bạn đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bạn muốn phác thảo hệ thống thông tin của công ty, đối tác, doanh nghiệp thành 1 mô hình chuẩn và thật đẹp, bắt mắt. Hãy tham khảo và download bộ vector infographic đồ họa thông tin trong kinh doanh từ Vector6

Vectorthietkedohoathongtin1.jpg
Vectorthietkedohoathongtin2.jpg
Vectorthietkedohoathongtin3.jpg
Vectorthietkedohoathongtin4.jpg
Vectorthietkedohoathongtin5.jpg
Vectorthietkedohoathongtin6.jpg
Vectorthietkedohoathongtin7.jpg
Vectorthietkedohoathongtin8.jpg
Vectorthietkedohoathongtin9.jpg

(Download 9 MB) –  D link 1 D link 2 link 3 link 4 link 5

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]