Vector infographic la bàn và những chiếc la bàn 2


La bàn là 1 dụng cụ không thể nào thiếu được khi đi biển hoặc đi rừng, hoặc những nơi ta không thể xác định được phương hướng, 1 vật rất quan trọng của những người thích phiêu lưu mạo hiểm tới những vùng đất mới lạ. (part 2)

Vectorcacungdungcualaban12fa0b.jpg Vectorcacungdungcualaban2a7e1a.jpg Vectorcacungdungcualaban3fe471.jpg Vectorcacungdungcualaban4dbffa.jpg Vectorcacungdungcualaban565605.jpg Vectorcacungdungcualaban6ed1e8.jpg Vectorcacungdungcualaban7f9c91.jpg Vectorcacungdungcualaban8872db.jpg Vectorcacungdungcualaban930b1b.jpg Vectorcacungdungcualaban104ebe8.jpg Vectorcacungdungcualaban11a2f3a.jpg Vectorcacungdungcualaban122d449.jpg

(Download 16 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]