Vector infographic khai thác dầu khí


Tổng hợp các quy trình khai thác sản lượng dầu khí quốc gia, từ việc khai thác, đến lọc dầu, chế biến, cuối cùng cho ra thành phẩm là xăng và dầu mà chúng ta thường hay sử dụng hàng ngày.

Vectorkhaithacsanluongdaukhi1.jpg
Vectorkhaithacsanluongdaukhi2.jpg
Vectorkhaithacsanluongdaukhi3.jpg
Vectorkhaithacsanluongdaukhi4.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]