Vector icon biểu tượng thời tiết


Nắng, mưa, sấm chớp, bão, mây, ….. tất cả những biểu tượng thời tiết trên đều được tổng hợp trong bộ sưu tập vector icon dưới đây, giúp cho các designer dễ dàng chỉnh sửa và thao tác theo ý muốn của mình

Vectoriconbieutuongthoitiet1.jpg
Vectoriconbieutuongthoitiet2.jpg
Vectoriconbieutuongthoitiet3.jpg
Vectoriconbieutuongthoitiet4.jpg
Vectoriconbieutuongthoitiet5.jpg
Vectoriconbieutuongthoitiet6.jpg
Vectoriconbieutuongthoitiet7.jpg
Vectoriconbieutuongthoitiet8.jpg
Vectoriconbieutuongthoitiet9.jpg

(Download 6 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]