_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/freegfxdownload-free-vector-art-5-680x3501/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector hoạt hình halloween ấn tượng 2

Vector hoạt hình halloween ấn tượng 2


Những nét vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu, những nhân vật hoạt hình kết hợp tạo thành 1 bộ tranh thiết kế về halloween hết sức tinh tế. Thêm 1 sự lựa chọn nữa cho các designer trong mùa halloween này. (part 2)

Vectorhoathinhhalloweendethuong1fc49e.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong2ff073.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong3d3399.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong44c476.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong53f366.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong6c8f9e.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong762c05.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong8f4a21.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong9e1036.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong109f7de.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong11fa36c.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong12b1348.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong13.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong14.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong15.jpg

(Download 79 MB) – Vip link 1Vip link 2Fshare – 4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com