_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector hoạt hình halloween ấn tượng 1

Vector hoạt hình halloween ấn tượng 1


Những nét vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu, những nhân vật hoạt hình kết hợp tạo thành 1 bộ tranh thiết kế về halloween hết sức tinh tế. Thêm 1 sự lựa chọn nữa cho các designer trong mùa halloween này. (part 1)

Vectorhoathinhhalloweendethuong1.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong2.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong3.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong4.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong5.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong6.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong7.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong8.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong9.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong10.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong11.jpg
Vectorhoathinhhalloweendethuong12.jpg

(Download 62 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com