_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector hoạt hình Halloween 2

Vector hoạt hình Halloween 2


Mùa halloween lại sắp đến, vector6 dành tặng cho các bạn những mẫu thiết kế hoạt hình halloween thật đáng yêu, thật ngỗ nghịch, kính chúc các bạn có 1 mùa halloween thật sự vui vẻ và thật kinh dị (part 2)

Vectorhoathinhhalloween143a7b.jpg
Vectorhoathinhhalloween2df39e.jpg
Vectorhoathinhhalloween3f50a0.jpg
Vectorhoathinhhalloween48f3f3.jpg
Vectorhoathinhhalloween5e66a4.jpg
Vectorhoathinhhalloween6bdd4d.jpg
Vectorhoathinhhalloween79e757.jpg
Vectorhoathinhhalloween87b5fa.jpg
Vectorhoathinhhalloween99d269.jpg
Vectorhoathinhhalloween1016112.jpg
Vectorhoathinhhalloween110f157.jpg
Vectorhoathinhhalloween128f7f9.jpg
Vectorhoathinhhalloween13.jpg

(Download file size: 25 MB) –  D link 1 D link 2 link 3 link 4 link 5

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com