Vector hoa văn và cánh bướm 2


Bộ thiết kế vừa độc, vừa đẹp về những bông hoa, lồng ghép với những cánh bướm tạo nên 1 tác phẩm thật sự sáng tạo và tuyệt đẹp mà Vector6 dành tặng đặc biệt cho các designer. (part 2)

Vectorhoavanbonghoavacanhbuom1c9832.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom2b5d9b.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom30e761.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom480f29.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom5971b8.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom6d5c43.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom7bb140.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom8e41ef.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom9594b8.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom10ae08a.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom118ee3d.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom121edf1.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom13.jpg

(Download 29 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]