Vector hoa văn và cánh bướm 1


Bộ thiết kế vừa độc, vừa đẹp về những bông hoa, lồng ghép với những cánh bướm tạo nên 1 tác phẩm thật sự sáng tạo và tuyệt đẹp mà Vector6 dành tặng đặc biệt cho các designer. (part 1)

Vectorhoavanbonghoavacanhbuom1.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom2.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom3.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom4.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom5.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom6.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom7.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom8.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom9.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom10.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom11.jpg
Vectorhoavanbonghoavacanhbuom12.jpg

(Download 33 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]