Vector hoa văn thiệp cưới lãng mạn 2


Sau này đám cưới của mình, bạn có muốn tự tay thiết kế 1 tấm thiệp để tạo nên sự khác biệt cũng như bất ngờ cho mọi người tham gia bữa tiệc hay không, thì đây chính là bộ vector mà bạn cần ngay từ bây giờ, hãy download về và từ từ nghiên cứu sáng tạo nhé. (part 2)

Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman1e7292.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman271d7e.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman31dccc.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman421ea2.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman551a66.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman61afdc.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman7266e6.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman874149.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman912fde.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman10a7edd.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman1199d4a.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman12b0b9e.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman1330c39.jpg
Vectorthietkethiepmoidamcuoilangman14e283c.jpg

(Download 73 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]