Vector hoa văn, họa tiết tranh cắt giấy tết cổ truyền 2


Vào những ngày lễ tết người ta thường chọn cho mình những hình vẽ hoa văn, họa tiết cắt giấy về ngày tết để dán lên tường, cửa ra vào hay cũng có thể ngoài các cửa hàng cửa hiệu. Để đáp ứng được nhu cầu của người dùng Vector6 gửi tới mọi người các mẫu hoa văn họa tiết tranh cắt giấy tết cổ truyền. Download miễn phí tại Vector6.com (part 2)

76c1a00c14ba5d18Custom.jpg 84cf0d45a0499bf2Custom.jpg 84edf6e7e48f5b73Custom.jpg 85b069448a593531Custom.jpg 090aac6cb33afa4cCustom.jpg 219e6055ba17f335Custom.jpg 355f03bd967ccce8Custom.jpg 369d5fab021696b0Custom.jpg 470e2cd821d4018bCustom.jpg 694c81e55b73f15fCustom.jpg 805ded0871617369Custom.jpg 894f8cb05426cc8aCustom.jpg 2857c587dc0f9558Custom.jpg 3406fcb7fdb32236Custom.jpg 5551c468ecf68e10Custom.jpg 7800d96da293aea7Custom.jpg

(Download 12 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]