Vector hoa văn, họa tiết trang trí sáng tạo 4


banwebsite.gif

Dưới đây là một số mẫu hoa văn, họa tiết trang trí sáng tạo như những con vật, hoa lá, con người, được cách điệu thành những đường nét tinh tế tạo nên những họa tiết thật độc đáo. Download kho dữ liệu đồ họa tại Vector6.com (part 4)

Screenshot268Custom.png Screenshot267Custom.png

(Download 9 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banwebsite.gif
Report post contact: vector6.com@gmail.com