Vector hoa văn họa tiết nghệ thuật trừu tượng 2


Những đường nét hoa văn họa tiết trừu tượng được cách điệu phá cách vượt ra khỏi khuôn khổ, nghệ thuật không chỉ gói gọn trong phạm vi nhất định mà giờ đây như vươn ra khỏi không gian. Download cập nhật kho dự liệu thiết kế tại Vector6.com (part 2)

iStock_000006443152IllustraCustom.jpg
istock_000006465851Custom.jpg
istock_000006465971Custom.jpg
istock_000006522816Custom.jpg
istock_000006563179Custom.jpg
istock_000006572340Custom.jpg
istock_000006572579Custom.jpg
iStock_000006439110IllustraCustom.jpg
iStock_000006439652IllustraCustom.jpg

(Download 6 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]