Vector hoa văn, họa tiết Đại Việt cổ 4

banner hiep hoi

Hoa Văn Đại Việt là một tài liệu dành cho cộng đồng nhằm sử dụng vector để vẽ lại toàn bộ hoa văn cổ của Việt Nam. Bộ vector hoa văn của dự án sẽ được cung cấp cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam để sử dụng trong các dự án mang tinh thần Việt & cổ trang (Trang phục, kiến trúc, hội họa, minh họa…) của người Việt. Vector6 muốn tạo một nguồn tư liệu phong phú cho những người làm sáng tạo, văn hóa ở Việt Nam với hy vọng thời gian tới, Việt Nam sẽ có những tác phẩm đặc trưng văn hóa Việt có tầm vóc, chống lại sự Xâm lăng văn hóa (thông qua văn học, phim điện ảnh…) của các nước lân cận trong khu vực. Download miễn phí kho dữ liệu thiết kế phong phú tại Vector6.com (part 4)

HVDV---NGN---BS---007_ver_01Custom.jpg HVDV---NGN---BS---008_ver_01Custom.jpg HVDV---NGN---BS---009_ver_01Custom.jpg HVDV---NGN---DO---001_ver_02Custom.jpg HVDV---NGN---DO---004_ver_01Custom.jpg HVDV---NGN---DO---005_ver_01Custom.jpg HVDV---NGN---DO---006_ver_01Custom.jpg HVDV---NGN---DO---009_ver_01.jpg

(Download 9 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]