Vector họa tiết cách điệu trang trí kinh khủng 1


Ngoài các dữ liệu về hình in áo, tattoo kinh dị đáng sợ mà Vector6 gửi đã từng gửi tới, chúng tôi xin giới thiệu thêm một số mẫu cách điệu kinh khủng mới lạ hơn. Download miễn phí kho tài nguyên đồ họa tại Vector6.com (part 1)

tee-template456.jpg tee-template457.jpg tee-template458.jpg tee-template459.jpg tee-template460.jpg tee-template461.jpg tee-template462.jpg tee-template463.jpg tee-template464.jpg tee-template465.jpg tee-template466.jpg tee-template467.jpg tee-template468.jpg tee-template469.jpg tee-template470.jpg tee-template451.jpg tee-template452.jpg tee-template453.jpg tee-template454.jpg tee-template455.jpg

(Download 234 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]